Tájékoztatás élőállat és állati eredetű élelmiszerek szállításával kapcsolatosan

A COVID-19 humán koronavírus világjárvány alatt az Európai Unió tagállamai, és ezek között Magyarország is minden erőfeszítést megtesz, hogy továbbra is biztosítsa a tagállamok közötti és az Európai Unión kívül, úgynevezett harmadik országokba történő szabad áruforgalmat. Különös igaz ez az alapvető termékekre, amelyek közé az állati eredetű élelmiszeripari termékek és a gazdasági haszonállatok is tartoznak.

Dolgozók- járművezetők
Annak érdekében, hogy a lakosság ellátásának biztosításához szükséges áruszállítás folyamatosságát biztosítsák, a magyar fuvarozókra vonatkozó előírásokról döntött az operatív törzs. A részletszabályok az alábbi linken érhetőek el: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyar-fuvarozokra-vonatkozo-eloirasokrol-dontott-az-operativ-torzs
A személyes higiénia betartása, a gyakori kézmosás, a személyes kontaktus minimalizálása az élőállatokat és élelmiszert vagy takarmányt szállító gépjárművezetők esetén is kiemelt fontosságú.  
Az Operatív Törzs döntése nyomán az áruszállításban résztvevő járművezetők 14 napos házi karantén ideje alatt is folytathatják munkájukat, amennyiben megfelelnek az itt szereplő feltételeknek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/tajekoztatas-operativ-torzs-dontesrol 

Határátkelőket érintő korlátozások
A magyar határrendészet a magyar határátkelőhelyeket érintő korlátozások során elősegíti az élőállat szállítmányok elsőbbségét, amelyik határátkelőnél ez megoldható (pl. külön sáv áll rendelkezésre). 
Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben aktuálisan üzemelő határátkelőhelyek listája az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak

Élőállat szállítmányok
A gazdasági haszonállatok szállítása során továbbra is be kell tartani az 1/2005/EK tanácsi rendeletben foglalt rendelkezéseket. Annak érdekében, hogy a szállított állatok jólléte biztosítható legyen a szállítást során, az alábbi megelőző intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet. 
• A szállítás tervezésekor a szállításszervező tudakozódjon az érintett tagállamok információs csatornáin keresztül, hogy a határokon előreláthatólag mennyi a várakozási idő, és ezt kalkulálja bele az állatszállítás teljes időtartamába. 
• Amennyiben a szállítás során az időkorlátok túllépése miatt szükséges az állatok 24 órás pihentetése, úgy minden esetben kérjen visszaigazoló e-mailt az adott tagállam ellenőrző állomásától, melyben megerősítik, hogy tudják fogadni a szállítmányt.
• Ügyeljen arra, hogy a vis maior helyzetekre rendelkezésre álljon egy olyan vészhelyzeti intézkedési terv, mely akkor lép életbe, ha az út során nem várt fennakadás történik (pl. hosszú várakozási idő valamelyik határon, vagy az állatszállító jármű sofőrje azért nem folytathatja az utat, mert mutatja a COVID-19 tüneteit).

Élelmiszer és takarmány szállítmányok
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelenlegi tájékoztatása alapján nincs bizonyíték arra, hogy az élelmiszer a COVID-19 forrása vagy átviteli forrása lenne. Meg kell azonban akadályozni, hogy az esetlegesen fertőzött emberek köhögése, tüsszentése útján fertőző anyag (kórokozót tartalmazó nyálcseppek) kerülhessen az élelmiszerekre és azok csomagolására. A forgalmazó felelős azért, hogy valamennyi élelmiszert fokozottan védjen a szennyezéstől a szállítás teljes folyamata alatt. Ennek megelőzését segíti a cseppfertőzés elleni védelemre alkalmazott plexi- vagy egyéb védő-, légterelő burkolatok, tárolók alkalmazása. A megszokottól eltérő gyakorlattal kell az árukirakodást, üres ládák felrakodását végezni. A bolt személyzete ne érintkezzen a gépjármű vezetőjével.

Eszközök
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják, ezért a szállítójárművek rakterét, valamint a göngyölegeket minden szállítást követően fokozottan tisztítani kell a szokásos tisztítószerekkel.

EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány kiállítási rend koronavírus járvány idején
A koronavírus járvánnyal összefüggő vészhelyzet elmúltáig az Európai Unió tagállamai közötti élőállat kereskedelmet érintően a hatósági állatorvosnak nem kell előzetes személyes ellenőrzést tartaniuk a gyűjtőállomáson vagy az állattartó helyen, amennyiben rendelkezésükre állnak megfelelő bizonyítékok, megalapozott tények az EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány kiállításához. Az adatok hitelessége például olyan adatbázisok alapján igazolható, mint a TIR/ENAR vagy az érintett cégtől bekérhető önellenőrzési adatok formájában.

Amennyiben mégis szükséges lenne a helyszíni ellenőrzés, alapvető fontosságú az emberekkel való kontaktusok minimalizálása és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megfogalmazott alapvető szabályok betartása.

Az Európai Bizottság értesítése  szerint A koronavírus járvánnyal összefüggő vészhelyzet elmúltáig az  Európai Unió tagállamainak el kell  fogadniuk az elektronikusan a TRACES rendszerbe rögzített, EU-n belüli élőállat szállítmányokat kísérő állategészségügyi bizonyítványokat és Útinaplókat, amennyiben nem megoldható, hogy ezen dokumentumok papír alapon is kísérjék az élőállat szállítmányokat. Ezen dokumentumokat e-mailben is meg lehet küldeni az érintett tagállamok illetékes hatóságának.

Forrás: portal.nebih.gov.hu